Lessebo kommun firar 50 år

Lessebo kommun firar 50 år. Den 1 januari 1971 var första dagen för den nya kommunen. Samma år bildades också de flesta andra svenska kommuner som finns i dag. Det var en stor kommunreform som genomfördes där mindre kommuner slogs samman till större.

Lessebo kommun bildades i huvudsak av dåvarande Lessebo köping, Hovmantorps köping samt landskommunerna Ekeberga och Ljuder. Det är också dessa fyra delar som idag ofta benämns som Lessebo kommuns tätorter: Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv.

Historien ses i Lessebo kommuns vapen som består av en bikupa och en glasblåsares rör. Det lyfter fram två delar av brukshistorien med pappersproduktionen där Lessebo bikupa är en historiskt välkänd pappersprodukt samt glasrikets alla hyttor.

Den lokala demokratin med kommunalt självstyre är stark i Sverige i jämfört med många andra länder. De förtroendevalda i kommunfullmäktige väljs i allmänna val vart fjärde år och har rätt att bestämma över vilken skatt som ska tas ut av invånarna och hur dessa pengar ska användas.

2021 är det samtidigt 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2020 och 2021 genomför regeringen därför en nationell kraftsamling "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. 

- Lessebo kommun har valt att skriva under Deklaration för en stark demokrati, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Altgård. Lessebo kommun kommer under demokratiåret koppla ihop kommunikationen kring att Lessebo och många andra kommuner firar 50 år. Det handlar om kommunalt självstyre och lokalt folkstyre som hänger ihop med temat i demokratiåret.

De tema som kommer omfattas av denna kommunikation är budget, bokslut, andra större beslut, medborgardialog samt annan dialog och undersökningar kring medborgarnas attityder och inställning till kommunen samt krisberedskap och temat yttrandefrihet.

Beroende på vilka möjligheter som finns att samlas i grupp under året kommer också demokratiåret och Lessebo kommuns firande att uppmärksammas på olika evenemang.

Senast uppdaterad: 4 februari 2021
Publicerad: 4 februari 2021 kl. 14.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se