Renovering med stöd i historien

Syntolkning: Fotomontage med Lessebo folkets hus till höger. En gul byggnad i två våningar. Ovanför en klarblå himmel. Infälld Jenny Ramnér, kultur- och fritidschef i Lessebo kommun

Det byggs och renoveras för fullt i det gula huset mitt i Lessebo utmed riksväg 25. Byggnaden som ursprungligen hyste Folkets hus byggdes 1935-1936. Nu ska byggnaden bli en sorts kulturhus där Lessebo kommun ska driva bibliotek, fritidsgård och kulturskola.

Byggnaden har anor och en historia som säger mycket om bruksorten Lessebo. Det var något som inför renoveringen bedömdes som viktigt att lyfta fram. En antikvarisk förundersökning har genomförts av Kulturparken Småland och i stort och smått påverkar den val under byggtiden.

- Byggnadens resning utmed Storgatan och dess unika stil gör den till ett lokalt landmärke, säger kultur- och fritidschef Jenny Ramnér. Byggnaden har varit central på orten när det gäller att samling av människor. Nu siktar vi på att fylla huset med verksamhet för invånare i allmänhet och barn och unga i synnerhet.

I den antikvariska undersökningen lyfts byggnadens stil fram. Den bedöms var en tidstypisk byggnad för 1920-talsklassicism. På insidan blandas klassicism med stilen art deco.

- Det finns flera speciella drag som vi vill bevara och lyfta fram. Till exempel takmålningarna med lokala motiv i A-salen, säger Jenny Ramnér. Byggstilarna syns också tydligt i trappräcken, stenmosaik och terrazzagolv.

I det antikvariska dokumentet finns flera rekommendationer till renoveringen. Det handlar om att göra renoveringen på ett sätt så att karaktären i byggnaden bevaras. Delar av byggnaden har tillkommit senare, närmre bestämt 1992. Det är delen där Lessebo bibliotek idag finns. Denna del har tydlig karaktär av tillägg till huvudbyggnaden heter det i den antikvariska rapporten.

Renoveringen av byggnaden beräknas vara klar till sommaren 2021.

Senast uppdaterad: 14 januari 2021
Publicerad: 11 januari 2021 kl. 13.33

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se