Enkät till anhöriga

Hur har pandemin och corona påverkat alla anhöriga? Nu görs en enkät för att undersöka detta.

Enkäten riktar sig till alla anhöriga över 18 år och som är anhörig till något som vårdas eller vårdats. Anhörigstödet i Lessebo kommun finns till för dig som anhörig och de nås på anhorigstod@lessebo.se eller via telefon 076-785 17 25.

Enkäten genomförs av Nationellt centrum anhöriga tillsammans med Linnéuniversitetet. Enkäten ingår som en del i det regeringsuppdrag Nka har fått när det gäller kartläggning av konsekvenser av Covid-19. Resultatet kan hjälpa oss att ge rekommendationer till regeringen, regionerna och kommunerna. Både när det gäller omedelbara åtgärder och åtgärder inför framtiden.

Senast uppdaterad: 16 december 2020
Publicerad: 16 december 2020 kl. 15.05

Kommunikation

  • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se