Trygghetsfrågorna viktiga för invånare

Polismyndigheten har genomfört sin årliga trygghetsmätning under hösten. Den visar på att det finns oro för brott bland Lessebo kommuns invånare samtidigt som det är väldigt få som uppger att de blivit utsatta för brott. Trygghetsfrågorna är viktiga för invånare i Lessebo kommun.

De områden som flest uppger att de känner oro för är inbrott och att vara ute på kvällar. Buskörning är också något som lyfts fram av de som svarat på undersökningen.

- I årets undersökning kan vi se ett något högre värde där invånarna uppfattar fler problem än tidigare än tidigare år. Detta värde beskrivs som problemindex och är en sammanvägning av alla indikationer i undersökningen. Lessebo kommun ligger något högre jämfört med en del andra kommuner, säger Anna Rostedt som är kommunpolis. Väldigt få personer i undersökningen uppger att de blivit utsatta för brott, men desto fler är oroliga för att de ska utsättas för brott. I undersökningen framkommer också att många avstår att anmäla brott. Det är viktigt att anmäla alla brott om man drabbas.

- Vi har i ett antal år sett i både trygghetsmätning, trygghetsvandringar och medborgardialog att buskörning är ett problem, säger Patrik Itzel som är beredskaps- och säkerhetssamordnare på Lessebo kommun. Vi har genomfört dialogkvällar bland annat med föräldrar och ungdomar som har A-traktorer samt tittat över platser där buskörning ofta återkommer. Ett sätt att jobba vidare med oron för bostadsinbrott är att jobba med konceptet Grannsamverkan som faktiskt finns i några delar av kommunen.

Undersökningen genomförs varje år genom en enkät till ett antal slumpvis utvalda invånare. Resultatet analyseras både av Polismyndigheten och av Lessebo kommun för att se vilka åtgärder som behöver vidtas.

- Vi har ett nära samarbete mellan Lokalpolisområde Nybro och Lessebo kommun, säger Anna Rostedt. Kommunen är delaktig i det brottsförebyggande arbetet och vi från polisen deltar till exempel i kommunens dialogträffar med allmänheten.

I Patrik Itzels arbete ingår att arbeta med trygghetsfrågor i nära samarbete med polisen, företag och invånare.

- Jag vet att polisen är mer i Lessebo kommun än vad de flesta tror, säger Patrik Itzel. Det är viktigt att man anmäler brott när de sker och hör av sig till polisen med tips.

I det mer långsiktiga arbetet samarbetar Lessebo kommun och Polismyndigheten kring det som kommer fram i trygghetsmätning och på dialogträffar. Det kan röra sig om konkreta saker som specifika platser där många känner sig otrygga. Dessa frågor tas upp regelbundet på det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ. Det finns ett operativt BRÅ där Patrik och Anna träffar kommunala tjänstepersoner, företagare och andra som kan vara med och förebygga brott. I det strategiska BRÅ finns politiker och högre chefer representerade. Där kan man snabbt få upp punkter på dagordningen och få fram en budget för åtgärder. Det kan till exempel handla om belysning på platser som upplevs otrygga.

Det som framkommer i trygghetsmätningen ligger till grund för det medborgarlöfte som Polismyndigheten och Lessebo kommun formulerar tillsammans. Underlaget till medborgarlöftet kommer också från brottsstatistik, medborgardialoger och underrättelsebild. Medborgarlöftet blir en sorts handlingsplan för att öka vår trygghet.

Senast uppdaterad: 14 december 2020
Publicerad: 14 december 2020 kl. 11.26

Kommunikation

  • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se