Utvärdering av pandemins effekter

Lessebo kommun har utvärderat vilka effekter coronapandemin har fått till och med september månad. Rapporten omfattar kommunal verksamhet. Det kommer också sammanställas vilka effekter pandemin fått på kommunens näringsliv.

I rapporten är det tydligt att pandemin har påverkat kommunen. Lessebo kommun har vidtagit flera åtgärder för att minska smittan och säkra att samhällsviktig verksamhet ska kunna genomföras. Även om det finns negativa konsekvenser på grund av dessa åtgärder så har hela tiden den grundläggande servicen fungerat. Samhällsviktig verksamhet har hela tiden genomförts.

- Vi kan se att det finns påverkan inom framförallt tre huvudområden, säger kommunchef Christina Nyquist. Det är gällande arbetsmiljö och sjukfrånvaro, ändrade arbetssätt samt försämrad service. Vi har prioriterat att hålla smittan borta från framförallt omsorgen och det har kostat på, inte bara i kronor och ören.

I rapporten framgår det att sjukfrånvaron är lägre för 2020 jämfört med året före. Samtidigt är det en del i en större trend i Lessebo kommun. I vissa perioder har det varit lägre sjukfrånvaro kopplat till att inte heller vanliga förkylningar spridits lika mycket som tidigare. Under perioder har det varit mycket sjukskrivningar när förkylningar gör att personalen inte kan vara på arbetet. Ett exempel på förändrade arbetssätt är att de digitala mötena blivit fler. Vad gäller negativa konsekvenser så lyfts bland annat lägre studieresultat och sämre mental hälsa bland brukare upp som exempel.

- Utvärderingens slutsatser är att samverkan är väldigt viktigt. Det är också viktigt med förberedelser för att kunna möta en pandemi eller kris, säger Christina Nyquist. Vi kan konstatera att det värsta av våra tänkta scenarier ännu inte inträffat i Lessebo kommun.

Om utvärderingen

Underlaget till utvärderingen samlades in i september 2020. Underlaget har samlats in via enkäter där framförallt chefer från olika verksamheter i Lessebo kommun svarat på frågor. Utvärderingen görs med vetskapen om att krisen ännu inte är över. Enkäten gjordes i en period som inte var särskilt intensiv men där minnet av tidigare åtgärder fanns kvar. Denna sammanfattning är gjord efter en workshop i kommunchefens ledningsgrupp i början på november 2020. Utvärderingen kommer att ligga till grund för kommande pandemi- och krisplanering.

Senast uppdaterad: 3 december 2020
Publicerad: 27 november 2020 kl. 11.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se