Redovisning av coronasäkrad dialog

Medborgardialogen 2020 genomfördes efter viss tvekan. Med tanke på de restriktioner och risker som finns med Corona-pandemin gjordes ett antal förändringar.

En stor förändring var att anmälan togs in och att de fysiska dialogträffarna delades upp i två pass om det var mycket folk. Av de fyra fysiska träffar som genomfördes delades de i Hovmantorp och Skruv upp i två pass.

- Under de fysiska träffarna hölls avstånd och grupper formerades så att avstånd kunde hållas, berättar Olof Björkmarker som är kommunikations- och marknadschef på Lessebo kommun och den som organiserade dialogerna.

Utöver de fysiska träffarna fanns ett webbformulär öppet under hela perioden i oktober då medborgardialogen genomfördes. Vidare testades en ny sak med en chatt på Facebook. Av de cirka 130 inkomna synpunkterna kom de flesta in i samband med de fysiska träffarna. Ett fåtal kom in via webbformuläret och inga kom in via chatten på Facebook.

- Temat för årets dialog bestämdes redan hösten 2019 till skola och omsorg, säger Olof Björkmarker. Den absolut mest dominerande frågan var förslagen kring framtidens särskilda boende. Utöver det diskuterades skolfrågor framförallt i Hovmantorp. Trygghetsfrågor kom upp på alla orter.

Det bifogade materialet kommer nu att gå ut till samtliga förvaltningar för åtgärder och kommentarer.

Senast uppdaterad: 25 november 2020
Publicerad: 25 november 2020 kl. 13.24

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se