Ett Kronoberg fritt från våld

Lever du i en situation med kränkningar, hot och våld? Det kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det kan också vara att du blir tvingad, instängd eller att någon är hos dig utan att du vill det.

Vid individ- och familjeomsorgen kan du få råd och stöd samt hjälp att komma till ett tillfälligt och tryggt boende. Kontakta oss via vår växel 0478 - 125 00. Vid akuta situationer utanför kontorstid ring Socialjouren via 112. Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon. De nås på 020-50 50 50 och ger stöd till dig som utsatts för våld och hot.

Program för veckan

En vecka fri från våld är en aktivitetsvecka som anordnas i samband med FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Här i Kronoberg går veckan under namnet Ett Kronoberg fritt från våld. Nationellt leds initiativet av Unizon och MÄN, med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner. Syftet med veckan är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör samt att sprida kunskapen om att våld går att förebygga.

Senast uppdaterad: 23 november 2020
Publicerad: 23 november 2020 kl. 11.35

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se