Långsiktighet och röd tråd i kommunens budget

Lessebo kommuns budget för 2021 är nu beslutad. På grund av coronapandemin beslutades budgeten i november istället för som planerat i juni.

I korthet:

 • Budgeten omfattar kostnader på närmre 590 miljoner kronor.
 • Det finns investeringar för cirka 77 miljoner kronor.
 • Det finns nio styrande verksamhetsmål med uppdrag från kommunfullmäktige till nämnder och styrelse.
 • Skatten är oförändrad 21,81 kronor.

- Budgeten är kommunfullmäktiges vilja och det innebär att det åligger nämnder och styrelse att inte förbruka mer pengar än vad som är anslaget, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Altgård. I målen beskrivs vad som ska uppnås och det finns både finansiella mål samt verksamhetsmål. Vi arbetar långsiktigt med en röd tråd och där ingår Lessebo kommuns vision om en grön kommun samt målet från utvecklingsstrategin om att bli 10 000 invånare.

I budgeten finns koppling till Agenda 2030 och till regionala mål. Det är inriktningen som sen ska omsättas i praktiken i kommunens dagliga verksamhet. Av budgeten går den största delen, 48 procent, till barn och utbildning. 31 procent går till sociala frågor och omsorg. 11 procent går till kommunledningsförvaltningen och fyra procent till samhällsbyggnadsförvaltningen. Den största delen av investeringarna handlar om fastigheter där tillbyggnad av Hackebackeskolan är den största punkten.

Coronapandemin har satt ytterligare spår i budgeten förutom att processen blev försenad. På grund av den sämre konjunkturen som blivit på grund av pandemin har Lessebo kommun valt att använda medel från kommunens resultatutjämningsreserv.

- I ett normalkonjunkturläge ska målet vara en procent av skatteintäkterna. För 2021 är konjunkturen sämre än snittet för skatteunderlagsutvecklingen de senaste 10 åren, säger Lessebo kommuns ekonomichef Maria Trulsson. Det innebär att Lessebo kommun plockar medel från reserven för att klara balanskravet och att resultatmålet sätts till -1,5 miljoner kronor.

Reservens syfte är att omfördela mellan goda och dåliga tider och jämna ut intäkter. Det är kommunen själv som avgör om denna reserv ska användas. I budgeten redovisas uttaget från reserven under de finansiella målen.

Senast uppdaterad: 20 november 2020
Publicerad: 20 november 2020 kl. 13.29

Kommunikation

 • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
  E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se