Skärpta rådens effekt i Lessebo kommun

Från den 5 november infördes skärpta allmänna råd för Kronobergs län. Det innebär konsekvenser för dig som vistas i Lessebo kommun och det kommer bli förändringar i en del kommunala verksamheter.

- Alla har ett stort eget ansvar att agera på ett säkert sätt i enlighet med råden, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Altgård.

Bibliotek stängs som mötesplats och är endast öppna för samhällsinformation och utlåning. Det blir inga evenemang och inte heller några sittplatser. Biblioteket fortsätter med hemkörning av böcker via Boken kommer och med Take-Away för dig som vill låna på ett mer corona-säkert sätt. På bibliotekets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns flera digitala tjänster. Gymet i sporthallen i Lessebo kommer inte vara öppet för allmänheten.

Utifrån de allmänna råden kommer det bli en del förändringar i skol- och fritidsverksamheter. Där kommer information gå direkt till berörda vårdnadshavare. En del verksamhet för unga äldre än 15 år kommer undvikas helt och en del verksamhet för barn och unga 15 år eller yngre kommer anpassas.

Det är inget besöksförbud på äldreboenden men uppmaningen är att besök till äldre enbart ska ske i den närmaste kretsen. Det är viktigt att fundera på om besöket är nödvändigt. Undvik att komma många personer.

Som arbetsgivare kommer Lessebo kommun se över möjligheterna till att glesa ut på de arbetsplatser där det är möjligt. I många av Lessebo kommuns verksamheter finns det ett behov av att vara på plats fysiskt som anställd. Där blir det extra viktigt att tänka på hur lokalerna är utformade och att man håller avstånd. 

Lessebo kommun uppmanar föreningar och andra arrangörer att följa råd och riktlinjer från sina branschorganisationer och sammanslutningar som till exempel Smålandsidrotten.

Senast uppdaterad: 10 november 2020
Publicerad: 6 november 2020 kl. 14.27

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se