Brev från Lars och Christina

Detta brev publicerades första gången i Kommunnytt som delades ut till hushållen i Lessebo kommun i slutet av oktober.

Håll i och håll ut

Corona finns kvar och vi måste hålla i och hålla ut. Fortfarande gäller att du ska stanna hemma om du är sjuk. Du ska hålla avstånd till de du möter. Hosta ska du göra i armvecket. Och tvätta händerna noga med tvål och vatten. Har du inte möjlighet att tvätta dig så sprita händerna istället.

Med detta brev vill vi göra dig uppmärksam på att vi nu måste börja lära oss att leva med att corona är här och kommer påverka oss ett tag till.

Besök på äldreboenden

Det är viktigt att inte äldre och andra riskgrupper utsätts för corona. Det nationella besöksförbudet på äldreboenden har upphört. I Lessebo kommun är det tillåtet med besök men det finns regler för att minska risken för smitta. Stanna hemma om du har symtom. Hör alltid av dig till boendet före besöket så att personalen kan planera det så säkert som möjligt.

Smittade i Lessebo kommun

Det har funnits smittade i Lessebo kommuns verksamheter. Lessebo kommun följer de riktlinjer som finns från myndigheterna och har arbetat mycket med förebyggande och rutiner. Region Kronoberg publicerar statistik med smittade per kommun och där kan vi se att Lessebo kommun hade låga tal under våren och sommaren men med en stor ökning i framförallt september och en bit in i oktober.

Företagen

Det finns företag som drabbats hårt av pandemin. Den dystra bild som fanns inför sommaren blev inte riktigt så illa som det verkade. Det är något vi är tacksamma för. Det är däremot fortsatt viktigt att vi arbetar vidare med kompetensförsörjning så att företagen hittar de personer som de behöver för att utvecklas.

Ekonomiskt tufft läge

Det är ett ekonomiskt tufft läge för flera kommuner just nu. Det gäller även Lessebo kommun. I skrivande stund är inte budgeten för nästa år antagen ännu. Vi måste ha en budget där kostnaderna inte är större än intäkterna. Det kan bli förändringar i verksamheter som inte alltid upplevs som positiva. Men på sista raden handlar det om att ta ansvar för Lessebo kommun.

Dialog och samarbete

Vi vill tacka alla som varit med och bidragit till att göra kommunen bättre i år. Framförallt vill vi skicka ett tack till personal i kommunen som jobbat hårt och under nya förutsättningar på grund av corona. Vi vet också att många frivilliga lagt tid på att hjälpa andra. Vi har vuxenvandrare som bidragit till att göra våra orter tryggare. Ett stort tack till er! Vi vill också tacka alla er som varit med och bidragit med åsikter i våra
medborgardialoger.

Lars Altgård, kommunstyrelsens ordförande
Christina Nyquist, kommunchef

Senast uppdaterad: 4 november 2020
Publicerad: 4 november 2020 kl. 14.23

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se