Besök på äldreboenden – lyssna på personalen

Syntolkning: Stanna upp! Vi vill att du läser detta.

Från den 1 oktober gäller inte längre det nationella besöksförbudet för äldreboenden. Regeringen har tidigare beslutat om besöksförbud för att minska risken för smitta bland äldre.

Från den 1 oktober kommer det vara möjligt att besöka personer på boenden. Men även i fortsättningen kommer dörrarna in vara låsta och man behöver göra upp om besöket i förväg genom att kontakta personalen på boendet. Väl på plats gäller att man är frisk, spritar händerna och håller sig på minst 1,5 meters avstånd till andra människor man möter. Besöket sker sen på säkra mötesplatser eller i bostaden hos den som besöks. Som besökare ska man inte vara i allmänna i utrymmen. Alla regler som gäller finns längst ner i denna nyhet.

Annika Fröberg är socialchef på Lessebo kommun och ser med viss oro på att besöksförbudet inte längre gäller.

- Lessebo kommun har under hela pandemin med Covid-19 varit tydliga med att vi följer myndigheternas rekommendationer. Men jag ser med oro på om smittan skulle komma in på våra boenden, säger Annika Fröberg. Det är väldigt viktigt att man håller avstånd när man är på besök. Det är viktigt att man stannar hemma och inte besöker oss när man har symtom.

Uppmaningen till alla anhöriga och vänner som vill besöka personer på boenden i Lessebo kommun är att följa de instruktioner som finns på platsen.

- Det är viktigt att man lyssnar på vår personal på plats och gör som instruktionen säger, menar Annika Fröberg. Det finns ett stort behov av att träffas och det är viktigt både för de personer som finns på våra boenden och för anhöriga och vänner. Men Corona är inte över i världen eller i Lessebo kommun. Senaste veckorna har antalet smittade ökat kraftigt bland Lessebo kommuns invånare och det behöver vi ha med oss.

Faktaruta: Regler för besök

 • Innan besöket, kontakta boendet så de vet hur många som kommer och ungefärlig tid. Som mest bör det vara 2-3 besökare samtidigt.
 • Känn noga efter så att ni inte har några symptom på Covid-19! Om ni insjuknar under besöket bör ni informera personalen och lämna boendet.
  Vid entrén och när ni kommer in i lägenheten/till säkra mötesplatsen ska ni sprita era hände.
 • Om möjlighet finns vill vi helst att besök sker på säkra mötesplatser. Besöken kan också ske i den enskildes bostad. Personal följer er hela vägen fram och tillbaka. Bestäm med personalen hur ni ska påkalla uppmärksamhet när ni ska avsluta besöket.
 • När ni passerar gemensamma utrymmen, t.ex. i en korridor, ska ni hålla avstånd på minst 1,5 m till övriga personer som uppehåller sig där.
 • Ni bör också hålla ett avstånd på 1,5 meter till den person ni besöker.
 • Om ni måste ha nära kontakt (närmare än 30cm) ska ni informera personal om det så att ni får den skyddsutrustning som behövs för att förhindra smitta, samt får lära er hur den används.
 • Ni ska inte uppehålla er i gemensamma utrymmen, och inte ha kontakt med personer som ni inte avser besöka.
Senast uppdaterad: 30 september 2020
Publicerad: 30 september 2020 kl. 11.20

Kommunikation

 • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
  E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se