Mängderna avfall ska minska

Jessica Cedervall, VD SSAM, Lars Altgård, kommunalråd i Lessebo, Anna Tenje, kommunalråd i Växjö, Bengt Germundsson, kommunalråd i Markaryd, Mikael Jeansson, kommunalråd i Tingsryd samt Elizabeth Peltola, kommunalråd i Älmhult. Foto: SSAM

Det har antagits en ny avfallsplan. Planen är gemensam för de fem kommuner som äger SSAM, Södra Smålands Avfall & Miljö AB. Bolaget konstaterar att resan mot ett Småland utan avfall har börjat.

I planen finns mål och åtgärder för att förebygga att avfall uppstår och omhänderta mer avfall till återanvändning. Mängderna grov-, rest- och matavfall ska minska med 25 procent till år 2025 (jämfört med år 2015).

Här är några exempel från planen:

 • Införa källsortering av matavfall, förpackningar och returpapper i samtliga kommunägda samhällsfastigheter och i de kommunala bostadsbolagens fastigheter.
 • Ställa krav och efterfråga lösningar på avfallssnåla lösningar i upphandlingar, till exempel alternativ till engångsmaterial och återanvända produkter.
 • Arbeta systematiskt med att minska matsvinn genom att följa en gemensam metodik för att minska, mäta och följa upp matsvinnet.
 • Öka mängden återanvänt material vid byggnation av kommunägda lokaler och omhänderta material för återbruk i högre utsträckning när byggnader rivs eller renoveras.
 • Utföra all sophämtning med förnyelsebart bränsle.
 • Erbjuda 100 procent av villor och fritidshus fyrfacksinsamling.
 • Minska nedskräpningen, bland annat genom att mäta nedskräpning och se över organisationen för hur arbetet med nedskräpning ser ut.
Avfallsplanen har beslutats i samtliga fem kommuners kommunfullmäktige och gäller fram till 2025.

Alla kommuner i Sverige är skyldiga att ha en avfallsplan med åtgärder och mål för hur avfall ska hanteras och förebyggas samt en sammanställning över hur avfallet hanteras idag.

Senast uppdaterad: 11 september 2020
Publicerad: 11 september 2020 kl. 15.54

Kommunikation

 • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
  E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se