Sommaren är över och Corona är kvar

Coronaviruset finns fortfarande kvar i Sverige. Känner du dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber ska du inte träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Tillsammans kan vi hjälpas åt att skydda de som kan drabbas hårdast: Äldre och multisjuka.

Det är nu i början av september och skolor och andra verksamheter har kommit igång efter sommarens semesterperioder. Det är just nu många sjuka bland personal och elever i skolan. De flesta är förkylda men det finns också några få fall av konstaterad Covid-19.

Fortfarande gäller några enkla saker:

 • Håll avstånd
 • Stanna hemma om du är sjuk
 • Tvätta händerna noga
 • Hosta eller nys i armvecket

- Lessebo kommun vill uppmana alla verksamhetsutövare att följa rekommendationerna noga. Det gäller föreningar, butiker och andra ställen där människor möts, säger kommunchef Christina Nyquist. Corona och Covid-19 finns kvar och det är viktigt att vi gemensamt försöker skapa Sveriges planaste kurva och minska smittspridningen.

Lessebo kommun följer även nu under hösten läget nära och har i förekommande fall stärkt hygienrutiner samt att frågan hålls aktuell på arbetsplatserna. Vid behov tas också kontakt med Region Kronobergs smittskyddsverksamhet.

I skolorna är det inte i nuläget aktuellt med att gå över till distansstudier. Men Lessebo kommun är beredd att kunna göra det med kort varsel. Om frånvaron i förskolorna skulle bli omfattande bland barn och personal finns möjligheten att slå samman verksamheter likt det som skedde under våren.

I omsorgen arbetar man vidare med hygienrutiner och andra förebyggande åtgärder. Det genomförs också flera sociala aktiviteter för att öka trivseln bland de boende på ett Coronasäkert sätt.

Aktuell information finns på www.lessebo.se/corona Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 8 september 2020
Publicerad: 8 september 2020 kl. 16.09

Kommunikation

 • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
  E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se