Efterlysning: Risker i byggnader

Bild tagen från Limträhandbok del 1

Efter ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige.

Statens haverikommission har därför gett landets kommuner i uppdrag att undersöka om byggnader med underspända limträtakstolar, finns, byggs eller projekteras.

Dessa typer av takstolar används till byggnader så som idrottshallar, simhallar, ishallar, gymnastiksalar, mässhallar, ridhallar, arenor och aktivitetshus.

Spännvidden för byggnationer med underspända limträtakstolar är mellan 20-100 meter och har en taklutning på ca 3-14 grader.

Om någon likartad byggnad uppmärksammas i Lessebo kommun bör du kontakta Hector Solar på Samhällsbyggnadsförvaltningen omgående. Hector nås på mailadress hector.solarbezama@lessebo.se.

Senast uppdaterad: 8 september 2020
Publicerad: 2 september 2020 kl. 15.10

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se