Medborgarundersökning pågår

800 invånare i Lessebo kommun kommer i dagarna att få hem medborgarundersökningen i brevlådan. Är du en av dem så svara gärna och var med och tyck till om kommunen.

Undersökningen genomförs av Statistiska Centralbyrån, SCB, och Lessebo kommun deltar i undersökningen tillsammans med cirka 100 andra kommuner.

Medborgarundersökningen görs för att mäta invånarnas attityder till kommunernas verksamheter: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete.

- Medborgarundersökningen är en del av Lessebo kommuns dialog med invånare, berättar Olof Björkmarker som är kommunikations- och marknadschef på Lessebo kommun. Tillsammans med träffar för medborgaridalog, Polisens trygghetsmätning och andra kontakter ger det oss som kommun en bild av vad invånarna tycker.

I år blir det också några frågor om Corona som ingår i enkäten.

– Det är första gången på tio år som vi har med nya frågor i medborgarundersökningen. Med tanke på vilken stor påverkan coronapandemin haft på människors liv och vardag tyckte vi att det var viktigt att ha med frågor om den i årets enkät, säger Amanda Hansson, undersökningsledare på SCB.

Fakta: SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska, finska eller spanska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets undersökningsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2020
Publicerad: 25 augusti 2020 kl. 08.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se