Framtidshopp för unga

Varför inte förebygga? Det var tanken som slog Pontus Gill när han började som kurator på Lessebo Utbildningscenter med ansvar för kommunernas aktivitetsansvar (KAA). Studieresultaten i Lessebo kommun är låga. Det pågår därför flera olika typer av utvecklingsarbete för att öka dem. Bland annat ska lärarkåren stärkas och idag har Lessebo kommun väldigt hög andel behöriga lärare.

- Om man inte får tillräckliga betyg från grundskolan finns en risk att man sen hamnar utanför systemet, säger Pontus Gill. Det är viktigt att förebygga så att de unga inte hamnar utanför både utbildning och arbete. Det var så idén till framtidsverkstad växte fram.

Under våren har därför Framtidsverkstaden genomförts på högstadieskolan Bikupan i Lessebo. Verksamheten har riktat sig till elever som börjat glida i närvaro och studieresultat. Syftet har varit att åter skapa den motivation som krävs för att utbildningen ska få fäste. Förutom kopplingen till KAA så är Framtidsverkstaden en del av arbetet med Barnens bästa gäller! i Kronoberg. Tanken där är att det inte ska finnas några stolar att falla mellan som ung.

Arbetet sker i grupp

Framtidsverkstaden sker i grupp. Det är en workshop som följer ett antal ämnen under tio tillfällen. Pontus berättar att det ska ses som en helhet då det tar tid att bygga upp självförtroende och motivation att satsa på sina studier.

- I workshopen så har vi pratat om hur man hanterar sina styrkor och svagheter. Hur man hanterar motgångar, säger Pontus Gill. Det finns ofta sociala hinder i skolan och då arbetar vi med verktyg som gör att den unge kan orka med skolan som helhet. Det handlar inte bara om studiero.

Inställningen har varit att eleverna ska få koll på sina goda egenskaper. Med dem som utgångspunkt så kan de lättare klara av skolarbetet. Närvaron på de olika workshops som genomförts har varit generellt god. Det har blivit förtroendefulla samtal om livet och framtiden och på så sätt levt upp till sitt namn Framtidsverkstaden.

- Det är viktigt att veta vad stress gör med kroppen och hur man kan göra för att hantera den. Hur man hittar energi för orkar plugga, säger Pontus Gill. Hittar man framtidsdrömmarna och vägar hur man når dit så kan det ge den motivation som krävs.

Lär känna eleverna

Workshopen bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT), lösningsfokus och KASAM som är en metod för att skapa en känsla av sammanhang. Framtidsverkstaden är en ren utbildningsinsats. Men det ger många fler effekter.

- Genom metoden lär man känna dem så blir det en del i utredningsarbete. Det blir ett nära samarbete med elevhälsan och ansvarig pedagog, säger Pontus Gill. Elevhälsan kan vid behov koppla på andra aktörer runt eleven. Man lär känna eleverna och kan hjälpa dem bättre när behoven uppstår.

Arbetet med Framtidsverkstaden kommer så småningom att utvärderas. Både i sin effekt och om det var rätt upplägg med antal tillfällen med mera. Även eleverna kommer få säga sitt. En termin till ska genomföras innan den stora utvärderingen görs. Redan nu har andra kommuner visat intresse för upplägget och idéerna sprids inom bland annat Barnens bästa gäller! i Kronoberg.

Senast uppdaterad: 27 juli 2020
Publicerad: 27 juli 2020 kl. 08.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se