Spolning av vattenledningar i Lessebo

Vattenledningsnätet i Lessebo tätort kommer renspolas. Syftet är att skapa bättre vattenkvalitet och förebygga att det blir missfärgat vatten i ledningarna. Arbetet inleds den 20 juli och pågår i två veckor. Missfärgning av vatten samt avstängning av vatten kommer att inträffa.

Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret. De som utför arbetet är företaget Pollex AB.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Hyresgäster hos Lessebohus AB kommer få information direkt från hyresvärden.

Missfärgat vatten

  • Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna.
  • Missfärgning av vattnet kan förekomma i hela Lessebo tätort under den tid arbetet pågår.
  • Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning.
  • Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning.
  • Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Tappa upp vatten i reserv

Tappa upp vatten i dunkar och flaskor inför att vattnet stängs av hos dig.

 

Information till dig som fastighetsägare och VA-kund

Luft- och vattenspolningen delas upp i etapper. De VA-kunder som berörs kommer att få information i brevlådan två till fyra dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att stänga den kran/ventil som sitter före er vattenmätare den dag ni direkt berörs av spolningen. Kontaktuppgifter till entreprenören Pollex AB finns med i den information som delas ut.

OBS! Vissa fastigheter kan behöva få spolat mer än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om avstängning vid mer än ett tillfälle!

Senast uppdaterad: 17 juli 2020
Publicerad: 17 juli 2020 kl. 09.51

Kommunikation

  • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se