Vattenledningsnätet i Lessebo tätort ska spolas

Allmänhet och hyresgäster har uppmärksammat kommunen på missfärgning av dricksvattnet. Efter flera provtagningar av vattnet visar resultaten att det är ”tjänligt” och några prover visar ”tjänligt med anmärkning”.

Anmärkningen betyder att vattnet kan vara missfärgat men att det är fullt drickbart. Efter spolning försvinner normalt missfärgningen. Vattnet som lämnar vattenverken är av mycket god kvalitet men problem har identifierats i ledningsnätet.

Luft- och vattenspolning kommer därför att ske med start under vecka 30. Arbetet kommer att ta cirka 10 arbetsdagar. Information om vilka områden som ska spolas och tidpunkt för detta kommer att spridas i god tid.

Senast uppdaterad: 10 juli 2020
Publicerad: 10 juli 2020 kl. 15.30

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se