Närvaron viktig i skolan

Barnens bästa gäller! i Kronoberg är en modell för att utveckla arbetsformer och samarbete mellan olika samhällsaktörer som tex. skola, socialtjänst och sjukvård för barnens bästa i fokus.

Inom Barnens bästa har Lessebo kommun dragit igång ett antal projekt med fokus på att tidigt upptäcka signaler som kan leda till problematisk skolfrånvaro. Det handlar också om att förbättra elevernas psykiska hälsa och förbättra studieresultaten.

Jonna Niemi arbetar på centrala elevhälsan i Lessebo kommun och har tillsammans med en arbetsgrupp som består av elevhälsochef, kurator och skolsköterska tagit fram en guide i syfte att göra arbetet med närvaro i skolan mer systematiskt.

Guiden består av två delar, en teoretisk sammanfattning utifrån styrdokument och aktuell forskning och en praktisk del med verktyg och blanketter.

Förebygga

Barnkonventionen är lag i Sverige och rätten att gå i skolan en viktig del av ett barns rättigheter. Hela arbetet med närvaro går ut på att förebygga redan vid små tecken på frånvaro i skolan.

- Det finns små tecken som man som lärare och rektor ska vara uppmärksamma på säger Jonna. Det kan handla om att en elev inte vill komma till skolan på morgonen eller att den ringer hem ofta.

På varje skola ska finnas en person som har övergripande ansvar att övervaka elevernas närvaro och tidigt lyfter oroande skolfrånvaro till rektor och skolans elevhälsa.

I guiden finns tydliga instruktioner och vilka åtgärder som ska vidtas vid en viss procent av frånvaron. Arbetet är förebyggande för att en elev inte ska hamna i utanförskap eller psykisk ohälsa.

Hitta möjligheter

Det handlar om att hitta orsaker till frånvaron men också se hur skolmiljön kan anpassas. Skolmiljön kan bli övermäktig för vissa elever med många intryck som stör.

- När vi utreder vad som händer runt eleverna så tittar vi på den sociala miljön, den pedagogiska miljön och den fysiska miljön, säger Jonna. Det gäller att skapa goda förutsättningar för elevernas trygghet och delaktighet.

Jonna återkommer flera gånger till att det är viktigt med relationer till eleven. En god relation gör att man kan skapa förtroende och se tecken tidigt på när något inte står rätt till.

Stöd till skolor

Guiden och dess innehåll är ett stöd till skolor och rektorer som beslutar om insatser för elever innan frånvaron börjar bli problematisk. I guiden kan man bland annat läsa om frånvarotrappan som beskriver mängd frånvaro och vem som ansvarar för åtgärder.

- Arbetsgruppen närvaro finns som resurs till skolor vid behov, säger Jonna. Tillsammans med innehållet i guiden hoppas vi på att skolorna får rejält stöd i arbete med att systematiskt utveckla sina rutiner och metoder gällande närvaro.

Guiden och dess metod är precis framtagen och kommer att implementeras från och med höstterminen 2020.

Senast uppdaterad: 8 juli 2020
Publicerad: 8 juli 2020 kl. 10.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se