Skogsåtgärder skjuts fram

Lessebo kommun äger skog på ett antal platser i kommunen. Under året är det planerat för avverkning i anslutning till ett antal tätorter.

Det arbete som skulle utförts nu på våren har stoppats då sågverken sätter stopp. Det som prioriteras är träd angripna av barkborrar och vindfällor. Det innebär i sin tur att övrigt planerat arbete i frisk skog får skjutas framåt.

De senaste årens väderlek och angrepp från skadedjur har påverkat skogsbruket och skogsägare som Lessebo kommun.

2018 hade vi en extrem torka vilket gjorde att det var näst intill omöjligt att utföra några åtgärder i skogen under en ganska lång period. Efter 2018 års torka kom barkborren på bred front. Torkstressade granar blev ett lätt byte för barkborren som kunde öka rejält i population.

2019 hamnade Kronobergs län i ett bekämpningsområde för barkborre. Detta betyder bland annat att en mindre mängd vindfällor än normalt får lämnas till död ved i skogen och att det ligger ett stort fokus på att leta upp och hugga och köra bort vindfällen och barkborreangripna granar. Bekämpningsområdet finns kvar under 2020.

Coronaviruset har också påverkat skogsindustrin. Neddragningar på sågverk gör att de inte har förbrukat så mycket av den volym som var tänkt, vilket i sin tur har gjort att avsättningen för det som ska huggas har blivit lite svårare än normalt.

Senast uppdaterad: 18 juni 2020
Publicerad: 18 juni 2020 kl. 08.27

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se