Bokslut 2019

Ett förslag till årsredovisning har nu lämnat kommunstyrelsen på väg för beslut i Kommunfullmäktige. Det handlar om Lessebo kommuns verksamhet för 2019 och det visar på ett plusresultat på sista raden, underskott i verksamheterna och stora genomförda investeringar.

I årsredovisningen går det att läsa att kommunen hade 888 anställda 2019. Det är något färre än 2018. Årets resultat landar på 8,8 miljoner kronor i överskott. De totala kostnaderna uppgick till 670 miljoner kronor.

- Det är därför extra glädjande att det under 2019 påbörjats och färdigställts flera olika bostadsprojekt, både i vår egen och i privat regi i alla våra tätorter. Vi har även byggt ut skolan i Hovmantorp och en ny förskola i Lessebo, Galaxen som togs i drift i början av 2020, Lars Altgård är kommunstyrelsens ordförande i förordet till årsredovisningen.

Totalt genomfördes investeringar på för 88 miljoner kronor under 2019. Antalet invånare landade på 8733 i slutet på 2019. Lessebo kommun har ett uttalat mål att nå 10 000 invånare till år 2025.

- Alla områden inom våra verksamheter är viktiga för att en kommun ska fungera på ett så bra sätt som möjligt till nytta för våra invånare, fortsätter Lars Altgård. Jag vill därför avsluta med att skicka ett tack till alla medarbetare. Ni är det viktigaste vi har.

Senast uppdaterad: 20 april 2020
Publicerad: 20 april 2020 kl. 08.27

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se