Naturvårdsbränning

Meddelande: Naturvårdsbränning med risk för brandrök över Lessebo kommun.

Under april och en bit in i maj kommer Länsstyrelsen genomföra naturvårdsbränningar på tre platser i Uppvidinge kommun. Områdena gränsar till Lessebo kommun:

  • Stocksmyr Nässjön
  • Stocksmyr Norra Braåsen
  • Storasjö Bostorp

Brandröken kommer att synas över stora områden. Bränningstillfället kommer att bestämmas med kort varsel beroende på väderläget. Information kommer att gå ut via lokalradion på bränningsdagen. Bränningen genomförs med hög säkerhet och vi håller kontakt med SOS, räddningstjänst och brandflyg.

Syftet i stort med bränningarna är att minska mängden gran, öka mängden död ved och öka arealen lövskog i reservaten. När mossan brunnit bort kommer björk och asp att spira och området blir attraktivt för hackspettar och insekter. Med färre granar kommer skogen att bli ljusare och varmare. 70-80 % av tallarna förväntas överleva branden.

Senast uppdaterad: 16 april 2020
Publicerad: 16 april 2020 kl. 12.05

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se