Gott arbete i omsorgen av äldre

Det är mycket fokus på äldreomsorgen och sjukvården i coronatider. Myndigheterna är tydliga med att det är äldre och multisjuka som riskerar att drabbas hårdast av viruset Corona.

Annika Fröberg är förvaltningschef på socialförvaltningen i Lessebo kommun och hon ser att medarbetarna i omsorgen arbetar hårt varje dag.

- Personalen gör ett jättebra jobb. Det kan vara frustrerande att inte få hälsa på sina vänner och anhöriga som finns på våra äldreboenden, men personalen gör rätt som inte släpper in besök, säger Annika Fröberg. Ju längre vi kan hålla människor friska desto mer chans har sjukvården att hinna med att behandla dem som blir sjuka och behöver vård.

Det är en del personal hemma för sjukdom eller vård av barn. Hur många varierar från dag till dag. Men hittills har Lessebo kommun kunnat driva verksamheten ungefär som tidigare. En del omfördelning av personal har gjorts inom socialförvaltningen. Man förbereder också nu för att kunna snabbutbilda tillfällig personal.

- Lessebo kommun har inventerat vilka kompetenser som finns i personalen. Vi ska genomföra snabbutbildningar av ett antal personer som är tänkta att kunna gå in om det blir väldigt många sjuka i omsorgen, berättar Annika Fröberg.

Från den 1 april är det inte längre tillåtet att besöka äldreboenden i Sverige. Regeringen har tagit det beslutet. I Lessebo kommun är dessutom våra särskilda boenden låsta. Enhetschefen kan i enskilda fall besluta om undantag från förbudet.

- Vi hoppas att besöksförbud på våra boenden kan göra att de som bor där kan hålla sig friska. Det hjälper också till för att personalen ska undvika att utsätta sig för risk att bli smittad på arbetet, säger Annika Fröberg.

Inom vård och omsorg arbetar vi alltid enligt nationella riktlinjer för grundläggande vårdhygien. Det innebär att vi tvättar och spritar händerna och att vi använder handskar och skyddskläder när det behövs.

www.lessebo.se/corona Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information riktad till allmänheten. Arbetar man i Lessebo kommun finns speciella sidor för Corona / Covid-19 på intranätet.

Senast uppdaterad: 3 april 2020
Publicerad: 3 april 2020 kl. 08.28

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se