Uttalande om skola och förskola

I tider av Corona förekommer det oro bland och barn som föräldrar. Det pågår just nu ett hårt arbete inom barn- och utbildningsförvaltningen att genomföra en bra verksamhet även i ett framtida läge där många av personalen kan bli sjuka. Det kan komma att bli förändringar. Redan idag har det skett förändringar där förskolor slagits ihop då det är väldigt få barn på plats.

I Lessebo kommun får personalen i förskolan och skolan möta föräldrar som vill lämna sina barn trots att de är sjuka. Det finns också föräldrar som håller sina barn hemma på grund av oro och vill att skolorna ska stängas nu. I mitten finns personalen i förskolan och skolan som arbetar för att genomföra en bra verksamhet.

- Personalen i förskolorna och skolorna i Lessebo kommun gör ett bra jobb, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Ragnar Lindberg. På vårt senaste nämndsmöte tog vi ett uttalande med vårt enhälliga stöd till personalen.

Lessebo kommun arbetar efter de rekommendationer och beslut som kommer från myndigheter och regering. Det som just nu är viktigast är att skydda äldre och multisjuka och hålla belastningen på sjukvården så mild som möjligt. Det är ett skäl till varför förskolor och skolor är fortsatt öppna så föräldrar som arbetar i vården även i fortsättningen kan lämna sina barn och gå till arbetet.

Uttalande från barn- och utbildningsnämnden 2020-03-31:

Det har kommit till Barn- och utbildningsnämndens kännedom att personal inom förvaltningen utsatts för påtryckningar gällande frågan om stängning av skolor. Nämnden står fullt bakom personalen inom förvaltningen. Folkhälsomyndighetens råd ska följas. Skolplikt gäller och en eventuell stängning av skolor är ett beslut som fattas av regeringen efter rekommendation av Folkhälsomyndigheten.

Senast uppdaterad: 1 april 2020
Publicerad: 1 april 2020 kl. 09.18

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se