Risk för gräsbrand

Det råder nu risk för gräsbrand i stora delar av södra Sverige. Det är gräset från förra året som är torrt och risken ökar när luftfuktigheten är låg och det inte är så mycket regn. Tänk på att även om det varit minusgrader på natten och kanske är kyligt på dagen så gör den låga luftfuktigheten att torrt gräs antänds lätt.

För bara ett par veckor sedan var det stora risker kopplade till de höga flöden som fanns i vattendragen. Mycket regn och högt vatten riskerade översvämma områden. Det finns ett gammalt svenska uttryck: ”Efter regn kommer solsken”. Det får nu en ny innebörd när det kort efter risk för översvämning är så torrt att det riskerar brinna.

- Vädret påverkar. Ju mer sol, värme och vind desto större risk för brand. Det är viktigt att du kollar brandrisken just där du befinner dig innan du börjar elda och grilla, säger räddningschef Per Pettersson på Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Det finns anledning att vara försiktig om man till exempel eldar i sin trädgård.

SMHIs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan man följa risken för brand.

Rasrisk

Nu drar sig vattnet undan från marker som översvämmats under våren. Då kan det bli risk för.

- När det sker kommer jord, grus, sten och sand i rörelse och då ökar risken för ras och skred, säger Per Pettersson.

Tecken på ett begynnande skred kan vara:

 • plötsliga sprickor och sättningar i marken
 • träd och stolpar som börjar luta
 • brott på ledningar och kablar i marken
 • färska erosionsskador i slänter mot vattendrag
Senast uppdaterad: 31 mars 2020
Publicerad: 31 mars 2020 kl. 09.24

Kommunikation

 • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
  E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se