Lessebo kommuns arbete med Corona

Det är många personer inom Lessebo kommun som just nu arbetar med viruset Corona. Inom omsorgen av äldre arbetar man hårt och är fast beslutna om att hålla en god kvalitet och omvårdnad.

- Vi vill helst att ni undviker att besöka era anhöriga och vänner på äldreboenden, säger socialchef Annika Fröberg. Äldre och multisjuka tillhör de grupper som inte bör få viruset.

Annika Fröberg följer tillsammans med kollegorna läget och hur det utvecklar sig. Den som leder arbetet i Lessebo kommun på uppdrag av kommunens förtroendevalda politiker är kommunchefen Christina Nyquist.

- I Lessebo kommun följer vi myndigheternas rekommendationer och jag har stort förtroende för deras samlade kompetens, säger Christina Nyquist. Vi följer omvärlden och vad som händer. Vi har en bra samverkan med Region Kronoberg, Länsstyrelsen och med samtliga kommuner i länet. Vi har en aktörsgemensam strategi så att vi går hand i hand. Jag känner en stor trygghet i länet.

Läget i omsorgen

- Idag har vi en hel del av personalen som är hemma och sjuka eller hemma för vård av barn. Personalen jobbar på och sköter det bra, säger Annika Fröberg. Vi tar höjd för att fler kommer vara hemma och planerar för hur vi ska lösa verksamheten då.

Omsorgen av äldre är prioriterad och resurser omfördelas redan idag.

- Redan idag har vi omfördelat personal. Men det kan också innebära att annan personal kommer in och jobbar. De kommer då inte att arbeta med omsorgsarbete utan annat som till exempel transporter, säger Annika Fröberg.

Skolan planerar för olika alternativ

- Inom barn- och utbildningsförvaltningen så förbereder vi oss för att hantera kommande beslut från regeringen. Det handlar om att se vilka olika alternativ vi har om till exempel vissa delar av årskurserna ska ha distansundervisning eller om vi behöver slå ihop enheter, säger utbildningschef Therese Linnér. Vi försöker tänka i olika steg och vad som kan hända.

Redan nu har gymnasieskolan, vuxenutbildningen och SFI gått över till distansundervisning.

- Vi planerar också för att vi kan tillgodose barnomsorg för de personer som arbetar i samhällsviktig verksamhet, säger Therese Linnér.

Stabsliknande arbete

Lessebo kommun har inte inrättat en formell stab. Flera medarbetare arbetar däremot på ett stabsliknande sätt. Patrik Itzel är beredskapssamordnare och den som leder arbetet.

- Stabsarbetet går ut på att samla information och skapa ett underlag för beslut, säger Patrik Itzel. Vi samlas varje dag och går igenom omvärldsbevakning och fördelar arbetsuppgifter. Vi samordnar och koordinerar de resurser vi har i kommunen. Vi står inför en kris och den ska vi självfallet klara.

Kommunikation är en stor del av arbetet då efterfrågan på aktuell och korrekt information är stor. I ett sånt läge är det viktigt att vara källkritisk och inte gå på allt som man läser.

- På www.lessebo.se/corona Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samlar vi den senaste informationen från Lessebo kommun, säger Olof Björkmarker som är kommunikations- och marknadschef. Tveka inte att gå in och se vad som är aktuellt.

Senast uppdaterad: 19 mars 2020
Publicerad: 19 mars 2020 kl. 13.53

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se