• Minimera Visa
  2023-09-25
  Vattnet stängs av - Lessebo
  Det kommer att bli driftstörningar och avstängning av dricksvattnet från och till ... Läs mer

Vi ska skydda de mest sårbara

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Lessebo kommun träffades under måndagsmorgonen för att förbereda en eventuell Krisledningsnämnd. Precis som under vanliga förhållanden är det förtroendevalda politiker som styr kommunens verksamhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av krisledningsnämnd kan komma att fatta beslut utifrån det läge som viruset Corona ger.

Lars Altgård förtydligar att Lessebo kommun jobbar enligt en aktörsgemensam inriktning för Kronoberg som innebär följande:

 • Aktörerna i Kronobergslän följer de nationella riktlinjerna gällande Covid-19 från Folkhälsomyndigheten och andra statliga myndigheter.
 • Varje aktör i länet ska hantera frågan om Covid-19 på högsta nivå genom en krisledningsorganisation eller liknande struktur.
 • Vi kommer att prioritera vår verksamhet och våra resurser så att största möjliga skydd för äldre, sjuka och andra riskgrupper i samhället kan uppnås.


- Vi arbetar för att skydda de mest sårbara i samhället, äldre och multisjuka. De som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre ska inte gå jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga ska undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och ska aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom säger Lars.

- Det är viktigt, fortsätter Lars, att var och en med symtom på luftvägsinfektion, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Vi följer händelseutvecklingen och tillsammans hanterar vi åtgärder i Lessebo kommun och Kronobergs län.

Har du en allmän fråga om Covid -19 se information på Folkhälsomyndighetens hemsida, krisinformaton.se eller ring det nationella informationsnumret 113 13.

Utbrottet av coronaviruset har inneburit en intensiv medierapportering. En händelse som denna kan leda till att rykten sprids och det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Information om coronaviruset- covid-19 hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida. Var vaksam på det som sprids i sociala medier, undvik att sprida sådant som inte är kvalitetssäkrat.

Aktuell information från Lessebo kommun hittar du på www.lessebo.se.

Senast uppdaterad: 20 mars 2020
Publicerad: 16 mars 2020 kl. 16.10

Kommunikation

 • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
  E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se