• Minimera Visa
  2023-09-25
  Vattnet stängs av - Lessebo
  Det kommer att bli driftstörningar och avstängning av dricksvattnet från och till ... Läs mer

Unikt medborgarlöfte undertecknat

Ett smått unikt medborgarlöfte har signerats i Lessebo kommun. Det är Polismyndigheten, Lessebo kommun och ett antal handlare som bestämt sig för att arbeta gemensamt med Trygg i butik.

- Från polisens sida ser vi detta medborgarlöfte som en pilot och något vi gärna vill lyfta nationellt, säger lokalpolisområdeschef Malena Grann. Det är ovanligt med medborgarlöften som har med andra aktörer än polisen och kommunen. Här har vi flera företag som vill vara med och arbeta tillsammans med Trygg i butik.

Anna Augustsson som är kommunpolis i Lessebo har tidigare arbetat med konceptet Trygg i butik i Växjö. Syftet är att skapa trygghet för personalen i butikerna och därmed verka brottsförebyggande. I samband med medborgardialog och efter samtal med företagare har det framkommit ett behov av att skapa mer trygghet i butikerna.

- Vi har ett bra samarbete med polisen, inte minst i vårt lokala brottsförebyggande råd. Att vi gör ett speciellt medborgarlöfte inriktat på butikerna känns väldigt bra, säger kommunalrådet Lars Altgård (S) på Lessebo kommun. Det är ett konkret och bra arbete som kopplar direkt till ett behov i samhället.

I medborgarlöftet framgår att polisen ska genomföra fotpatrullering i och kring butiker. De ska också arbeta förebyggande och utbilda personal i butikerna. Lessebo kommun åtar sig att skapa kontaktytor mellan butiker och skolor där butiker och elever kan skapa relationer. Företagen ska arbeta förebyggande med sin butiksmiljö och ha ett aktivt säkerhetsarbete med sin personal.

Medborgarlöftet signerades i början av mars. Aktiviteterna ska genomföras under 2020.

Senast uppdaterad: 9 mars 2020
Publicerad: 9 mars 2020 kl. 10.26

Kommunikation

 • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
  E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se