Höga flöden: Detta gör Lessebo kommun

Texten uppdaterad 2020-02-28.

Just nu är det ovanligt höga flöden i vattendragen i södra Sverige. Det har kommit mycket regn och det har fyllt på redan fyllda sjöar och åar. Aktuell information om läget finns på www.lessebo.se.

På Lessebo kommun arbetar flera funktioner med vattnets framfart. Väderprognoser följs och samverkan med andra aktörer sker dagligen. Lessebo kommun har också koll på kritiska punkter som skulle kunna påverka samhällsviktig verksamhet. Förutom Ronnebyån genom Hovmantorp finns också området mellan sjöarna Läen och Öjen i Lessebo.

Lessebo kommun har en pumpstation som bräddas i Hovmantorp. Det beror på att det läcker in i spillvattennätet och då hinner inte pumparna med. Det handlar om maximalt 50 kubikmeter spillvatten per dygn.

På grund av denna åtgärd tas för tillfället inget råvatten ur sjön Rottnen. Det konstgjorda dricksvatten som finns tillgängligt täcker behovet. Lessebo kommun har informerat Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.

Patrik Itzel är beredskaps- och säkerhetssamordnare på Lessebo kommun och har kontakt med räddningstjänsten som både bevakar läget och vid behov får rycka ut. Länsstyrelsen i Kronoberg samordnar också arbetet och ser till att alla är uppdaterade om läget.

- Vi bevakar läget och samverkar med andra aktörer som finns utmed Ronnebyån. Det handlar om andra kommuner ibland annat Blekinge. Det finns också ett antal företag som reglerar vatten, bland annat i Rottnen, säger Patrik Itzel.

På Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar Örjan Vilhelmsson med bland annat kommunens anläggningar inom vatten och avlopp.

- Vi har gjort några åtgärder för att säkra upp att dricksvatten och avlopp ska fungera som vanligt. Med så höga flöden som vi har just nu så finns det en risk att något kan hända, berättar Örjan. Vi har också haft nedblåsta träd på några ställen som vi fått ta hand om. Högt vatten och kraftig vind är inte en bra kombination.

Personalen på Samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar regleringen av Kvarndammen i Hovmantorp och den är just nu sänkt för att hantera nya vattenmassor som kommer uppifrån Ronnebyåns flöde. Vad som händer uppströms påverkar hela vägen ner till kusten i Blekinge.

En klass 2-varning innebär att det finns risk för att samhällsviktig verksamhet som vägar och anläggningar för vatten och avlopp påverkas. Det finns också en risk för att privata fastigheter påverkas och det är viktigt att förbereda sig.

- Lessebo kommuns hemsida är vår officiella kanal för information när vädret ställer till det. Just nu har vi information om SMHIs varningar och att man ska undvika att röra sig vid vattendrag och områden med mycket vatten, säger Olof Björkmarker som arbetar med kriskommunikation på Lessebo kommun. Vi länkar vidare till sidan krisinformation.se som har flera bra tips även till dig som fastighetsägare.

Lessebo kommun kommer fortsatt följa läget i väderleken och hur regnet påverkar framförallt Ronnebyån. Samtidigt kvarstår en varning för samtliga vattendrag vilket innebär en generell uppmaning till försiktighet att röra sig i närheten av vatten. Det är också läge att förbereda sig på eventuella strömavbrott eller att dricksvattnet kan komma att slås ut.

Lessebo kommun kommer hela tiden ha aktuell information på hemsidan www.lessebo.se och via inlägg på kommunens sida på Facebook.

Senast uppdaterad: 28 februari 2020
Publicerad: 25 februari 2020 kl. 08.35

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se