Lessebo befinner sig mitt i totalförsvaret

Det är ett nytt läge nu. Så sammanfattas bakgrunden till att Sverige nu återigen rustar för ett totalförsvar som ska möta hot från främmande makt. I de underlag som Försvarsberedningen bygger på pekas det ut att omvärldsläget försämrats och att risken för ett angrepp på Sverige ökat i sannolikhet. Man beskriver också ett läge där Sverige sedan ett antal år tillbaka utsätts för angrepp och försök till att undergräva förtroende för samhället.

Lessebo som många andra kommuner arbetar idag på ett helt annat sätt med förberedelser inför kriser och i värsta fall krig. Patrik Itzel är beredskaps- och säkerhetssamordnare på Lessebo kommun.

- I dagarna har vi genomfört ett av övningsmomenten under den totalförsvarsövning som pågår. Vi övar hur kommunen kan hjälpa Försvarsmakten och hur kommunernas verksamhet ska fungera i ett läge av höjd beredskap, berättar Patrik Itzel. En kommun bedriver många verksamheter som är viktiga för att samhället ska fungera. Om till exempel inte barnomsorgen fungerar så har föräldrar svårt att delta i uppgifter i andra delar av totalförsvaret.

Lessebo valde att redan 2018 höja ambitionen inom beredskapsområdet då tjänsten som beredskapssamordnare utökades i tid. Just nu arbetar Sveriges kommuner med att se vilka anställda som kommer behöva krigsplaceras på sin arbetsplats. Det innebär att man som anställd i Lessebo kommun ska utföra sitt arbete som en del av totalförsvaret.

- I händelse av krig kommer vissa personer vara militärer och arbeta hos Försvarsmakten och andra kommer sköta sitt arbete som polis eller som kommunanställd. Det är andra lagar som går in vid höjd beredskap och de påverkar vilka verksamheter vi som kommun ska bedriva och prioritera, säger Patrik Itzel. För många kan det låta ganska skrämmande med krigsplacering då det inte varit en del av vardagen i Sverige på ett antal år. Men det handlar om att vara med och göra sin plikt för att landet ska fungera i händelse av krig.

I Lessebo kommer ett antal delar av totalförsvarsövningen, också kallad för TFÖ 2020, att genomföras. Redan idag förekommer militär verksamhet på bland annat skjutfältet i Kosta och under maj månad kommer den militära övningen Aurora genomföras i sydöstra Sverige. I samband med övningen Aurora kan man räkna med att många militärer och fordon kommer synas runt om i Lessebo kommun.

- Genom att öva tillsammans i länet med andra myndigheter som Länsstyrelsen och Försvarsmakten ökar vi kompetensen i kommunen. Det leder till att vi är mer förberedda på hur vi ska arbeta även för mer kriser som inträffar i fredstid, säger Patrik Itzel. Vårt mål är att vardagen ska fungera så normalt som möjligt under en kris. Men allt kommer inte fungera så det är viktigt att var och en förbereder sig så att det finns till exempel extra vatten och alternativa värmekällor i hemmet.

Lessebo kommun kommer informera kontinuerligt då olika övningar kan tänkas påverka allmänheten. En informationsinsats görs också under den årliga krisberedskapsveckan som i år drar igång den 11 maj.

Senast uppdaterad: 4 februari 2020
Publicerad: 4 februari 2020 kl. 10.25

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se