Stationsområdets framtid gestaltas

Bostäder, förskola och särskilt boende för äldre är några av förslagen i det gestaltningsprogram som tagits fram för stationsområdet i Lessebo.

Med finansiering av Region Kronoberg har Lessebo kommun medverkat i ett projekt där man tittat på hur länets stationsorter kan utvecklas. Under de senaste åren har ett antal orter fått möjlighet till persontrafik med tåg och man vill nu se hur dessa orter kan utvecklas.

- Stationsområdet i Lessebo har stora ytor som är möjliga att göra spännande saker på. Gestaltningsprogrammet visar på ett antal alternativ och i kombination med den nya detaljplan som Lessebo kommun antagit för Stationsgatan kan det bli ett mer sammanhållet centrum i Lessebo, säger samhällsbyggnadschef Conny Axelsson.

- Fler bostäder och verksamheter planeras i kommunen för att uppnå utvecklingsstrategins mål om att vara 10 000 invånare år 2025, säger kommunchef Christina Nyquist. Vi har många processer igång och vi håller ihop arbetet med en röd tråd genom utvecklingsstrategins mål och vår vision om hållbarhet, livskvalitet och boende nära naturen.

I programmet konstateras att större delen av området används till parkering och för busstorg. I programmet finns förslag på dels ett mindre busstorg på samma plats som idag. Ett annat förslag är att busstorget flyttas västerut på Järnvägsgatan på andra sidan magasinsbyggnaden från stationshuset sett.

Med en frigjord yta vid nuvarande busstorget finns möjligheter för bostäder i ett bra pendlingsläge. Ett av förslagen i programmet pekar också ut en möjlighet för ett större särskilt boende.

- Vi har idag ett antal platser lediga inom särskilt boende och ser också ett behov av att samla verksamhet för att öka kvalitén i omsorgen och skapa en bättre arbetsmiljö för våra anställda, säger Annika Fröberg som är socialchef på Lessebo kommun. Gestaltningsprogrammet för stationsområdet i Lessebo blir ett intressant inspel för vår diskussion kring hur framtidens äldreboende skulle kunna se ut.

Just pendlingen är ett starkt kort för orterna Lessebo och Hovmantorp. En idé är att bygga en inhägnad parkering för pendlare. En annan möjlig etablering som skissas på i gestaltningsprogrammet är en förskola. Det pågår nu en upprustning och genomgång av förskoleplatserna i Lessebo tätort där en förskola på södra sidan av väg 25 är en del av diskussionen.

- Vi har nu i början av 2020 öppnat den nya klimatsmarta förskolan Galaxen och fortsätter med renovering av förskolan Stallet under året, berättar utbildningschef Therese Linnér. En ny förskola vid stationen i Lessebo är intressant för föräldrar som pendlar till arbete i till exempel Växjö och Kalmar. Då skulle man kunna lämna barnen och sen gå direkt till tåget.

Gestaltningsprogrammet innehåller flera olika alternativ på hur området kan förändras i framtiden. Förslagen kommer framöver finnas med som underlag i utvecklingen av tätorten Lessebo.

Senast uppdaterad: 7 januari 2020
Publicerad: 7 januari 2020 kl. 11.09

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se