Hög frisknärvaro i gruppen

Kommunens personal inom socialpsykiatrin utgår från Odengatan 1 i Lessebo och arbetar som boendestödjare med stöd och insatser i hemmet inom ramen för SOL, Socialtjänstlagen. Personalen arbetar också i den öppna verksamheten Kärnan, som är öppen årets alla dagar. Gruppen har kontakt med cirka 50 personer mellan 18 och 65 år som alla fått beviljade insatser av en handläggare. På ett personalmöte fick gruppen information om hur det ser ut med sjukskrivningar i kommunen och konstaterade att de avviker mot övriga trenden.

Enligt siffror för oktober så ligger sjukskrivningstalen i Lessebo kommun på strax över sju dagar i snitt per anställd. Som jämförelse var snittet bland Sveriges kommuner 2018 på 6,8 dagar. Socialförvaltningen är den förvaltning i Lessebo kommun som har de högsta talen, även om de sjunkit under 2019.

Gruppen diskuterade kring anledningar till den låga sjukfrånvaron, eller höga frisknärvaron om man så vill. Arbetsgruppen har varierande arbetsuppgifter, allt ifrån veckoplanering, motion, myndighetskontakter, hushållsarbete, temagrupper, motiverande samtal, ledsagning. Det finns stressiga perioder men gruppen ställer upp för varandra. Arbetsmoralen är hög, arbetar med frihet under ansvar. De är nöjda med sina arbetstider, och tror att det påverkar trivseln på arbetet.

- Vi arbetar mycket självständigt men vi är ändå en grupp. Det är en tillgång att ha stödet från arbetskamraterna, säger Nina Stenmyr, en av åtta personer i arbetsgruppen. Det är bra att ha en gemensam utgångsplats med möjlighet till planering, dokumentation, reflektion med mera.

Varje år görs en genomgång av behovet av insatsen och ett nytt beslut tas om vilka insatser en person ska ha. Motiverande samtal är ett viktigt arbetsredskap när det kommer till att möta brukaren i dess situation. Kompetensutveckling gällande samtal och andra områden är också positiva faktorer för att hålla sig frisk på arbetsplatsen.

- Vi behöver hela tiden utveckla metoder för att på bästa sätt få en brukare att klara sin vardag, säger Eva Sjöblom. Vi har fördel av att ha olika åldrar och erfarenheter i gruppen och det hjälper oss att göra en bättre verksamhet.

Vård och omsorg är fortfarande en relativt kvinnodominerad yrkeskår, men i arbetsgruppen är två av åtta anställda män. Det är något alla ser positivt på. Genom åren har gruppen haft flera chefer men det har inte påverkat sjukfrånvaron.

- Vi är en grupp som är jobbfokuserade, och har en hög arbetsmoral gentemot varandra och mot brukarna, säger Nina Stenmyr. Vi har en del stressmoment när det gäller transporter. Vi arbetar i hela kommunen och har endast tillgång till två egna bilar. Men vi har nytta av att dela utgångsplats, då vi kan samarbeta och nyttja kollegornas kompetens för att lösa uppgifterna.

- Arbetet är lite oförutsägbart, man vet aldrig riktigt vet vad som ska hända, säger Eva Sjöblom. Bland det bästa är när man ser en ung människa utvecklas positivt och kan gå vidare utan våra insatser.

Senast uppdaterad: 30 december 2019
Publicerad: 30 december 2019 kl. 09.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se