Bostäder behövs enligt medborgarna

Områdeskarta, Törnrosa i Hovmantorp

Lessebo kommun deltog i höstens stora medborgarundersökning som Statistiska Centralbyrån, SCB, genomförde. Totalt deltog 135 kommuner.

Av de 800 personer som fick enkäten svarade 45 procent, vilket är lite högre än snittet i landet som stort. I den rapport som tagits fram av SCB konstaterar man få av förändringarna i resultaten för Lessebo kommun är statistiskt säkerställda. Jämfört med 2017 är resultaten något sämre, men samtidigt bättre jämfört med 2015.

- Vi ser i dag att vi får något sämre betyg i mätningen jämfört med 2017. En orsak är bristen på bostäder, säger Christina Nyquist som är kommunchef i Lessebo kommun. Jag har full förståelse för att man lyfter bristen av bostäder, och kan ändå ser det som något positivt. Det finns en stor efterfrågan på bostäder och tomter i vår kommun.

Frågan om bostäder har följt med i tidigare resultat av medborgarundersökningen och något som invånarna även lyft fram i de möten med medborgardialoger som genomförs.

- Detta är en högt prioriterad fråga för oss och vi tar fram detaljplaner som aldrig förr, säger Christina Nyquist. I plan ligger det i nutid byggnation om cirka 100 bostäder. Bostäder som byggs av både kommunen och av privata entreprenörer. Vi har också ett bostadsförsörjningsprogram som planerar för cirka 600 nya bostäder fram tills 2025.

Resultatet som handlar om hur bra man trivs i kommunen så ligger Lessebo lite sämre än snittet. Nöjdheten med kommunens verksamhet är ungefär på medel och hur nöjd man är med sitt inflytande, där ligger Lessebo över medel. Förutom bostäder säger resultatet att trygghetsfrågor bör prioriteras för ett bättre resultat.

Senast uppdaterad: 18 december 2019
Publicerad: 18 december 2019 kl. 14.19

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se