Polisens trygghetsmätning för Lessebo

Under hösten genomförde Polisen sin stora årliga Trygghetsmätning och för Lessebo kommuns del finns både positiva och negativa tecken med. Det är däremot små skillnader i resultaten jämfört med åren tidigare. Trenden i Trygghetsmätningen visar att invånarna känner sig mer otrygga än vad den faktiska utsattheten för brott är. Den faktiska utsattheten för brott ligger på en mycket låg nivå enligt Trygghetsmätningen.

Det begås få brott i Lessebo kommun, men det finns en ökad oro för att bli utsatt för brott. Detta framkommer i såväl Trygghetsmätningen som vid dem träffar som genomförts kring grannsamverkan som kring medborgardialog i kommunen.

- Vi ser i Trygghetsmätningen att man till viss del upplever sig otrygg att gå ut, framförallt i Lessebo. Men enligt den anmälda brottsligheten begås mycket få brott på offentlig plats. Vi vet att vissa platser i kommunen upplevs som otrygga och det är något som vi arbetar vidare med, berättar kommunpolisen Anna Augustsson.

- Den skadegörelse som skedde under sommaren i Lessebo var inte bra och det går att förstå att man känner sig otrygg efter det, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Altgård. Det är något som vi arbetar vidare med i kommunen tillsammans med föräldrar, skola och fritidsverksamhet.

Upplevelsen av ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen följer också utvecklingen i somras där Lessebo ort har sämst värde följt av Hovmantorp. I flera av kommunens orter upplevs problem med buskörning av A-traktorer och mopeder. Det är Hovmantorp som har högst problemindex enligt Trygghetsmätningen.

Undersökningen visar också att medborgarna i större grad upplever att Polisen bryr sig om de lokala problemen. Detta är genomgående i alla orter men tydligast i Skruv och Kosta. Resultatet av undersökningen ska nu gås igenom mer i detalj av det lokala brottsförebyggande rådet där man också kommer föreslå åtgärder.

Senast uppdaterad: 19 november 2019
Publicerad: 19 november 2019 kl. 10.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se