Stolta invånare beskriver sin bygd

Årets runda med medborgardialogsträffar avslutades med möte om Ormeshaga som var mer än fullsatt. Det var nya planer för området som fick medborgarna att sluta upp på mötet i Hovmantorps Folkets hus.

Temat för årets medborgardialog var boende. Frågan har engagerat invånare och företag under den senaste tiden och det finns även flera bostadsbyggen på gång i Lessebo kommun.

- Det är tydligt att det finns en stolthet över den ort och den bygd man lever i, berättar Olof Björkmarker som är kommunikations- och marknadschef på Lessebo kommun och den som sammanställer de inkomna åsikterna. Många lyfter närheten till naturen som en fördel för kommunen. När det handlar om nya bostäder så är det centrala lägen i orterna eller nära sjöar som invånarna har som önskemål.

Cirka 130 deltagare och 150 åsikter finns med i den sammanställning som gjorts efter medborgardialogen och som lämnats till kommunstyrelsen för avrapportering. Sammantaget deltog något färre personer i årets medborgardialog och i framförallt Lessebo var det få som kom på mötet. Det underlag som lämnats in hanteras sen av nämnder och förvaltningar i den mån kommunen kan lösa frågorna.

- Bland alla förslag går det att se några saker som återkommer, säger Olof Björkmarker. Det är kommunikationer med buss och tåg till exempel. Antingen lyfter man fram det som positivt att det fungerar bra och är viktigt, eller för att det inte finns tillräcklit med alternativ. Det gäller bland annat i Skruv där möjligheten att kunna åka tåg till och från orten är viktig.

Flera av de inkomna frågorna kommer lyftas med andra myndigheter. Gäller det kommunikationer är det Region Kronoberg som ansvarar för Länstrafiken men även Trafikverket. En vanlig synpunkt från deltagarna i medborgardialogen är buskörning med mopeder och A-traktorer och det är en fråga som kommer vidare till bland annat polisen.

Senast uppdaterad: 15 november 2019
Publicerad: 15 november 2019 kl. 11.25

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se