Solcellstäta Vida

Tommy och Marita bor på en vackert belägen gård i Vida. Paret har länge pratat om att skaffa solceller men läget har inte känts rätt, förrän förra året då de slutligen bestämde sig för att investera i en anläggning.

Det är framförallt deras stora miljöintresse som fick paret att ta beslutet, men även de ökande elpriserna. De började prata med grannarna, vilket ledde till att fyra gårdar gick ihop och gjorde en gemensam beställning.

Anläggningen installerades i december 2018 och beräknas producera 9 700 kWh per år. Fram till september i år har anläggningen producerat drygt 8 500 kWh, så prognosen ser mycket god ut.
De tycker att hela installationsprocessen har gått smidigt. Bolaget som har installerat anläggningen har förutom det praktiska också skött om det administrativa arbetet.

Tommy och Marita är mycket nöjda med sin solcellsanläggning och känslan att producera sin egen el känns bra. Paret har avtal med Södra. Den överskottsel som de inte använder direkt i hushållet byts mot Södras medlemsel som de sedan får tillbaks under hösten och vintern. I framtiden planerar de att skaffa en elbil, som skulle laddas med egenproducerad el.

Med sitt stora miljöintresse ser de fram emot det nya insamlingssystemet av hushållsavfall. Äntligen kommer även vi i Lessebo kommun att kunna sortera vårt avfall och förpackningar vid tomten. De ser gärna också att kommunen fokuserar på att byta ut så mycket engångsartiklar som möjligt i sina verksamheter.

Vill du kontakta vår energi– och klimatrådgivare?

Ring Åsa Garp på 0478-125 13 eller mejla asa.garp@lessebo.se

Texten publicerades första gången i Kommunnytt som delades ut till Lessebo kommuns invånare i början på oktober.

Senast uppdaterad: 13 november 2019
Publicerad: 13 november 2019 kl. 17.29

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se