Inflytande över vården

Anna Maria Lindblom arbetar som psykiatrisjuksköterska i Lessebo kommun. Hon är just nu delaktig i det länsgemensamma arbetet kring Psykisk hälsa. Den 12 november bjuds det in till brukarcafé på Odengatan 1 i Lessebo. Då är personer med ohälsa eller anhöriga välkomna att tycka till om vården.

- Syftet med arbetet är att öka personers inflytande över vården, berättar Anna Maria Lindblom. Det blir tre brukarcaféer i länet, förutom det i Lessebo så blir det också i Ljungby och Växjö. På cafékvällen kommer man få träffa de regionala brukarsamordnarna som vill höra hur man kan göra vården bättre.

Samverkan

I Lessebo kommun finns socialpsykiatrin som arbetar med målgrupper som bland annat kan ha neuropsykiatriska funktionsvariationer, psykisk ohälsa och missbruk. Då en person kan vara aktuell hos flera aktörer handlar mycket om samverkan.

- Ett av våra viktigaste redskap är SIP, en Samordnad Individuell Plan, som vi upprättar tillsammans med en person. I den planen så är handläggare, socialpsykiatrin, sjukvården, socialtjänsten och andra relevanta aktörer med kring den enskilde, berättar Anna Maria. Vi måste arbeta tillsammans för att lösa det som krävs för den enskilde.

Personer med missbruks och beroendeproblematik kan ta kontakt med socialtjänsten gällande sin situation. Till stöd finns sen den integrerade beroendemottagningen som finns i Växjö. Det är ett exempel på hur samverkan sker över länet.

Lärare på universitetet

Det finns också en lokal handlingsplan kring psykisk hälsa och i arbetet med den så kommer det under 2020 bli mycket utbildning för anställda i kommunen.

- Kring äldre så siktar vi på en utbildning riktad till all personal i äldreomsorgen som handlar om psykisk ohälsa hos äldre. Det kommer också genomföras fler utbildningar för personal i skolorna och inom socialförvaltningen kring området neuropsykiatri, säger Anna Maria.

En del av sin tid spenderar Anna Maria Lindblom som lärare på Linnéuniversitetet. Där undervisar hon i psykiatri bland annat för studenter på ett kandidatprogram och inom ett antal uppdragsutbildningar.

- Min vardag är väldigt varierande, berättar Anna-Maria. Jag håller just nu på med en handlingsplan kring suicidprevention och hoppas att det kan bli så att alla kommunanställda får en grundläggande utbildning i hur vi kan förebygga självmord.

Café för Tingsryd och Uppvidinge

Att arbeta med samordning och att se till att individen får den hjälp som krävs är något som Anna Maria arbetar hårt med, både strategiskt och med direkt kontakt med personer som söker stöd. Hon hoppas att det blir många som kommer på cafét som förutom invånare i Lessebo också riktar sig speciellt till personer från Tingsryd och Uppvidinge kommuner.

Inbjudan Brukarcafé – 16.30

  • 6 november i Växjö, Västra Esplanaden 22, Träffpunkt Dockan
  • 11 november i Ljungby, Gängesvägen 1, Spiket Café
  • 12 november i Lessebo, Odengatan 1, Träffpunkten
Senast uppdaterad: 11 november 2019
Publicerad: 11 november 2019 kl. 10.56

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se