Tydlig pedagogisk idé

Lärarbristen är stor i många kommuner och många rektorer i Sverige har haft svårt att rekrytera behöriga lärare. På Lustigkulla skola har man lyckats lösa lärarkrisen genom att satsa på en tydlig pedagogisk inriktning.

Lustigkulla skola i Kosta hade tidigare låg behörighetsgrad, förra året hade man bara 18 procent legitimerade lärare. I dag är läget annorlunda då man har valt att fokusera på en tydlig pedagogisk idé som går ut på att man jobbar med ett språkutvecklande och formativt förhållningssätt där mål och syfte med undervisningen tydliggörs för eleverna så att lärandet känns mer meningsfullt för dem.

På skolan praktiseras ”Teacher Learning Community” (TLC) som kortfattat går ut på att lärarna gör en genomförandeplan för aktiviteter i undervisningen, de andra lärarna får chansen att tycka till och reflektera tillsammans innan genomförandet.

Efter genomförandet diskuterar man och utvärderar hur det har gått. Jobbar man med samma pedagogiska idéer så får undervisningen större genomslagskraft.

- Den tydliga inriktningen har gett resultat i form av antalet legitimerade lärare som har rekryterats under det senaste året säger Roger Wisberg, rektor på skolan.

Texten publicerades första gången i Kommunnytt som delades ut till Lessebo kommuns invånare i början på oktober.

Senast uppdaterad: 8 november 2019
Publicerad: 8 november 2019 kl. 12.31

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se