Arbete inleds på Stora vägen

Meddelande: Under kommande veckor genomförs ett arbete med att öka trafiksäkerheten på Stora vägen i Kosta. I samband med att bygget genomförs kommer det vara störningar i trafiken och för framkomligheten på Stora vägen. Följ skyltar för tillfällig vägvisning.

Det som kommer genomföras är tydligare markering mellan biltrafik och gång- och cykelväg. Det kommer också bli avsmalningar som syftar till att hålla nere hastigheten. Stora arbeten kommer genomföras vid busshållplatsen som ligger vid Lustigkulla skola och där kommer vägen vid tllfällen vara helt avstängd för biltrafik. Arbetet planeras vara klart under hösten 2019.

Senast uppdaterad: 22 oktober 2019
Publicerad: 22 oktober 2019 kl. 16.34

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se