Vetenskaplig grund samlade skolpersonal

Barn- och utbildningsförvaltningen i Lessebo arbetar just nu långsiktigt med att höja kvalitén i verksamheten. Mycket kraft läggs på undervisningskvalitet som är centralt i det utvecklingsarbete som omfattar förskola, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning.

I början på oktober samlades personal från grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning för att lyssna på Jesper Ersgård som bland annat pratade om vad skolforskningen kan ge till undervisningssituationen. Föreläsaren beskriver det som att istället för att se vad forskarna säger, börjar vi i vår verklighet och ställer oss frågan hur forskarna kan hjälpa oss som arbetar i den svenska skolan.

Maria Carlsson, lärare på Kvarndammskolan var en som var med under föreläsningen.

- Jag tycker det var en mycket bra föreläsning, det jag gör i klassrummet bygger på erfarenhet och forskning men det är lite upp till mig att ta reda på vad forskningen säger, berättar Maria Carlsson. Föreläsningen gav många tankar och inspirerade mycket.

Lärarkollegan från Bikupan, Didrik Westerholm håller med om att den vetenskapliga grunden finns där i undervisningen, men att det är i bakgrunden.

- Vissa val jag gör som pedagog kan jag direkt på rak arm hänvisa till forskning. Andra val jag gör grundar sig i mer eller mindre beprövad erfarenhet, säger Didrik Westerholm. Den vetenskapliga grunden skulle kunna bli mer närvarande om lärare fick tid att förkovra sig i det de anser mest intressant inom sitt gebit.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling och möjlighet att få träffa kollegor från andra skolor är något som Maria lyfter fram som en fördel med dagen.

- Diskussionerna var bra och det är alltid trevligt att träffa andra. Jag talade med en kollega från en annan skola som jag inte träffat tidigare, berättar Maria. Nu ser jag fram emot att läsa boken som vi fick i samband med föreläsningen, det hade som alltid varit bra att ha mer tid att läsa allt det man skulle behöva i yrket.

- Jag gillade att föreläsaren visade att det kan vara enkelt med vetenskaplig grund. Det handlar om att till exempel rektor tar fram material som bygger på forskning och sen diskuterar personalen det i mindre grupper, säger Didrik. Det jag själv insåg efteråt var att jag lämnade med en känsla av "vad har jag gjort?". Det nämnde föreläsaren att han själv också gjort. Det är dock enormt viktigt att vi lärare inte tänker så. Istället bör vi tänka "Åh så bra, nu kan jag göra så mycket bättre".

Skoldebatten engagerar

- Det är viktigt med föreläsningar likt denna för att få en påminnelse och en uppfriskning i ämnet, säger Didrik. Självklart finns det olika tolkningar på vad beprövad erfarenhet är för någonting. I mitt fall har jag en mor som har jobbat som lärare i över 30 år. Hon har skrivit en bok som handlar om hennes erfarenhet och kopplat detta till ICDP:s tankar om bemötande och genom att jag tar efter hennes forskning blir det en form av beprövad erfarenhet. Just begreppet beprövad erfarenhet nämndes inte lika frekvent i föreläsningen.

- Framförallt var det skönt att få en boost med lärarpep, att vi faktiskt är viktiga och betydelsefulla, säger Maria. Sen var det ju skönt att höra att hela den långa listan med vad politiken vill göra, inte är rätt väg att gå. ”Lyssna på forskningen istället”, var hans uppmaning och den håller jag med om.

På bloggen Pedagog Lessebo finns mer att läsa för den som vill följa det utvecklingsarbete som pågår i Lessebo kommuns skolor.

Senast uppdaterad: 16 oktober 2019
Publicerad: 16 oktober 2019 kl. 12.51

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se