Tätortsnära gallring i Hovmantorp

Meddelande: Lärkvägen, Orrvägen, Morkullevägen, Örnvägen och Ripvägen.

Under våren, sommaren 2020 kommer det att gallras bakom tomterna på Lärkvägen, Orrvägen, Morkullevägen, Örnvägen och Ripvägen som gränsar mot kommunens mark.

Redan i höst (2019) kommer det röjas ner sly för att förenkla avverkningen nästa år. När röjningen är färdig får ni tomtägare hänga på märkband på de träd som ni vill ha Bort.

Det är fortfarande kommunens mark så tycker skördarföraren att några träd ska stå kvar så plockar han bort bandet från de träden. Är det någon otydlig gräns ska även den märkas upp.

Det kommer finnas både enfärgade märkband och tvåfärgade band. De enfärgade banden hängs på de träd som Ni tycker SKA NER och de tvåfärgade hängs vid tomtgränsen (om den inte är tydlig).

Arbetet kommer att utföras av Skogssällskapet, den entreprenör som kommunen har upphandlad.

Märkband kan hämtas på kommunens förråd, Järnvägsgatan 2 Hovmantorp efter kontakt med Örjan Wilhelmsson, telefon 0478 – 128 03.

Senast uppdaterad: 9 oktober 2019
Publicerad: 9 oktober 2019 kl. 16.09

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se