Uttryck och möten i kulturbygd

Konst och skapande ska leda till ökad integration och till bättre språkkunskaper för föräldrar i Lessebo kommun. Det är i grunden syftet med projektet Uttryck och möten i kulturbygd. På Familjecentralen i Lessebo möter man varje vecka föräldrar och det är där man sett möjligheterna med skapande och kulturella möten.

Tillsammans med studieförbundet Sensus har man ansökt medel från Länsstyrelsen i Kronoberg och fått 300 000 kronor. Deltagare till projektet är inbjudna via Familjecentralen och det kommer vara en träff i veckan.

I projektet kommer man arbeta med lokal historia och utifrån grundtesen att gräva där man står för att på så sätt skapa en känsla för Sverige och den nya ort som man kommit till. Tillsammans med konstnären Anna Wessman kommer samtal om föräldraskap och jämställdhet varvas med skapande uttryck.

- Jag har tidigare arbetat med att låta människor göra avtryck i sin omgivning. Det gör att man känner sig synlig och får en plats i samhället, säger Anna Wessman. I ett projekt i Malmö skapade vi teckningar som sattes på elskåp i ett bostadsområde och i teckningarna fanns berättelser som gjorde intryck på andra och de som tecknat kunde stolt visa upp det som de skapat.

På Familjecentralen i Lessebo arbetar man mycket idag med föräldraskapet och att det ser olika ut beroende på hur länge man bott i Sverige. Det finns också en lång historia, inte minst uppmärksammad under året genom att tillståndet att tillverka papper är 300 år.

- Vi har bjudit in föräldrar som kommer till Familjecentralen att delta i projektet. Tanken är att vi under träffarna som sker inom projektet ska samtala men också gå på vandring i Lessebo för att se de olika platserna och dess historia, säger Kerstin Söderkvist, SFI-lärare på Lessebo kommun. Om vi ger platserna en historia som skapar vi band till orten som man bor på.

Anne-Mari Valdemar Lindahl är förskollärare på Familjecentralen och ser stora möjligheter med att ställa ut den konst som man kan producera i projektet.

- Ställer vi ut på Familjecentralen har vi sen möjlighet att prata med andra besökare om det som gjorts och om våra roller som föräldrar, säger Anne-Mari. Det vore också roligt att ställa ut på andra platser och skapa möten mellan människor som bott i Lessebo länge och med de som precis flyttat hit.

Studieförbundet Sensus är medsökande i projektet och där arbetar Charlotte Strömberg Eliasson.

- Metoden i detta projekt är folkbildning och vi som studieförbund arbetar mycket med livsfrågor och integration, säger Charlotte Strömberg Eliasson. Det kändes därför bra och roligt att vara med i projektet. Vi ser mycket fram emot träffarna och det som kan komma ut av detta.

Projektet startade den 1 september och pågår till sommaren 2020.

Senast uppdaterad: 2 oktober 2019
Publicerad: 2 oktober 2019 kl. 15.35

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se