Medborgarundersökning pågår

Idag skickas de första enkäterna ut i kommunernas stora medborgarundersökning. 800 invånare i Lessebo kommun får enkäten och kan svara under september och oktober. Enkäten skickas ut direkt via post till de som valts ut av Statistiska Centralbyrån.

Undersökningen görs för att ta reda på vad invånarna tycker om sin kommun.

- Ju fler som svarar desto bättre underlag får vi att arbeta vidare med, säger Olof Björkmarker som är kommunikations- och marknadschef på Lessebo kommun. En fördel med att många kommuner gör samma undersökning är att det går att jämföra sig och se hur det ligger till i andra kommuner.

Det är rekordmånga människor runt om i Sverige som i år för möjlighet att vara med och svara på undersökningen. Det beror på att fler kommuner än tidigare deltar. Totalt är det 135 kommuner som deltar i undersökningen.

- Tillsammans med alla dagliga kontakter vi har med invånare och med de synpunkter som kommer in via medborgardialogen så bidrar medborgarundersökningen till att vi får en bra bild över vad kommuninvånarna tycker, säger Olof Björkmarker.

Senast uppdaterad: 22 augusti 2019
Publicerad: 22 augusti 2019 kl. 13.21

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se