Säkrare på Stora vägen i Kosta

Under hösten 2019 kommer Stora vägen genom Kosta att förbättras och bli säkrare. Idag samsas alla typer av trafikanter på vägen och frågan om att göra den säkrare har varit på tapeten under en längre tid.

- Det är glädjande att vi nu kan sätta igång med att göra Stora vägen säkrare, säger Conny Axelsson som är samhällsbyggnadschef på Lessebo kommun. Kommunen står för halva kostnaden och Region Kronoberg bidrar med resten från statsbidrag.

Det handlar om flera åtgärder längs med Stora vägen i Kosta. Dels är det tydligare linjedragningar och dels timglasåtgärder, det vill säga avsmalningar för att hålla nere hastigheten. Vid skolan kommer också området som har 30 kilometer i timmen att begränsas för att öka efterlevnaden av hastigheten.

- Sammantaget kommer det bli en bättre trafikmiljö på Stora vägen, säger Conny Axelsson. I Kosta samsas lokal trafik men också en hel del genomfartstrafik till och från hotell, glasbruk och andra besöksmål på orten. Bilister, cyklister och gångtrafikanter ska alla kunna känna sig säkra.

Arbetet utmed Stora vägen i Kosta kommer pågå under hösten 2019 och i vid några av åtgärderna kommer det innebära att vägen stängs av tillfälligt.

Senast uppdaterad: 3 juli 2019
Publicerad: 3 juli 2019 kl. 08.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se