Budget för 2020 antagen

I juni antog kommunfullmäktige den budget som ska gälla från 2020. I budgeten beräknas att det ska finnas 8750 invånare under 2020 och den innehåller verksamhetsförändringar där bland annat 5 miljoner tillförs omsorgen för funktionsvarierade. Samtliga nämnder har också fått ett beting att arbeta in. Det innebär att budgeten både ger och tar. Skatten lämnas oförändrad.

I inledningen av budgeten pekar kommunstyrelsens ordförande Lars Altgård ut att budgeten ska bidra till att uppnå målet om 10 000 invånare år 2025. Ett mål som finns i den antagna utvecklingsstrategin.

- I april 2018 fastställde kommunstyrelsen en utvecklingsstrategi där ”Lessebo kommun gör en hållbar resa där vi är fler än 10 000 invånare 2025”. Målsättningen är att alla invånare – befintliga och möjliga – ska se fördelarna med att bo och verka i Lessebo kommun. För att målet ska kunna uppnås, har följande tre områden prioriterats för kommande utvecklingsarbete: Boende och livskvalitet, Barn och ungas uppväxt samt Demokrati och service, säger Lars Altgård i budgeten.

En nyhet i budgeten för 2020 är att målen som kommunfullmäktige sätter är färre. Det är nu nio mål som ska följas upp och som nämnderna ska arbeta efter. Dessa mål är också uppdelade efter de tre områden som pekas ut i utvecklingsstrategin. De är också tydligt kopplade till andra måldokument, som till exempel Agenda 2030.

Totalt sett omfattar budgeten nettokostander på 546 miljoner kronor. Störst andel av pengarna går till barn- och utbildningsnämnden som får 267 miljoner kronor.

Hela budgeten finns att läsa på lessebo.se på sidan om ekonomi:

Senast uppdaterad: 24 juni 2019
Publicerad: 24 juni 2019 kl. 11.56

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se