Kvarndammen runt

Det är en ny gång- och cykelväg på gång i Hovmantorp. Det är vid norra delen av Kvarndammen, mellan Skolgatan och Allhallen. Lessebo kommun har sökt och fått bidrag för trafiksäkerhet från Region Kronoberg. Lessebo kommun står för halva summan och kan med hjälp av bidraget skynda på investeringen.

- Samhällsbyggnadsnämnden tog beslut om gång- och cykelvägen på sitt sammanträde i juni, berättar samhällsbyggnadschefen Conny Axelsson. Kommunen har tidigare ställt krav på en säker lösning för gång och cykel i samband med att Trafikverket vill stänga utfarten till väg 25 från Storgatan.

Med den nya gång och cykelvägen blir det nu möjligt att ta sig runt hela Kvarndammen som finns i centrala Hovmantorp. Dammen har en lång historia i Hovmantorp och stråket genom Hembygdsparken är redan väl använt. Den nya gång- och cykelvägen ökar nu möjligheterna till fina promenader.

Skolvägen blir också säkrare för de som bor i östra Hovmantorp och ska till Kvarndammskolan. På samma sätt blir det säkrare för de som ska ta sig till fots eller med cykel till Allhallen och folkets hus från Hovmantorps västra delar.

- En viktig del har varit att skapa en säkrare överfart för trafikanterna från Rottneåvägen till Hovmantorp, säger Conny Axelsson.

Bygget av gång- och cykelvägen kommer ske under hösten av 2019.

Senast uppdaterad: 19 juni 2019
Publicerad: 19 juni 2019 kl. 08.55

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se