Utfordra inte vildsvinen

Kommunstyrelsen i Lessebo har beslutat att det är förbjudet att utfordra och mata vildsvin på kommunens mark. Vildsvinen är ett problem för många markägare i Lessebo kommun och kommunen har därför tagit detta beslut som en åtgärd för att minska problemen.

Djurhållare och markägare från Lessebo kommun hade möte den 24 april i år. Kommunen representerades av tjänstemän och politiker. En frågeställning som uppkom under mötet och var viktig för mark och djurägarna var hur vildsvinen hanteras på utarrenderad och kommunal mark. Upplevelsen var att vildsvinen skapar större problem än vad torkan gjorde. Lessebo kommun bör därför genomföra åtgärder som motverkar problemen.

Uppmaningen gäller dels i samband med jakt. Men det gäller också matrester och trädgårdsavfall. Redan under 2018 uppmanade kommunen att inte slänga matrester i naturen då detta ökar risken för spridning av svinpest.

Förutom att besluta om förbudet att utfordra på kommunal mark gavs även ett uppdrag på att titta på en utökad skyddsjakt. Kommunchef Christina Nyquist fick också ett uppdrag att ordna möte med Sveaskog som äger mycket mark i Lessebo kommun och med Jägarförbundet för att ytterligare diskutera frågan kring vildsvin.

Texten uppdaterades den 19 juni.

Senast uppdaterad: 19 juni 2019
Publicerad: 11 juni 2019 kl. 08.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se