Lång lista på bostadsprojekt

Det är flera bostadsprojekt på gång i Lessebo kommun. Det visar en information som lämnades till kommunstyrelsen på sammanträdet i maj. Det totala antalet kommande bostäder är snart i närheten av 100-strecket. Några av punkterna som samhällsbyggnadschef Conny Axelsson berättade om är kända och tydliga. Till exempel höghuset på tomten Vega i Hovmantorp som Lessebohus bygger.

- I Hovmantorp är det inflyttning under denna sommar i fyra radhus som byggs av Sone Fastigheter och i Lessebo bygger DT Betong 21 lägenheter med inflyttning i början av 2020, säger Conny Axelsson. Vega i Hovmantorp är 18 lägenheter och på Stationsgatan i Lessebo är Lessebohus i startgroparna med 20 nya lägenheter.

Sammantaget är det 43 nya bostäder som blir klara det närmaste året med de 20 som snart Lessebohus sätter igång med blir det över 60 stycken. Till detta kommer de två nya villaområden som Lessebo kommun exploaterat och färdigställt. Det är Djurhult i Lessebo och Törnrosa i Hovmantorp. Försäljning pågår där och det första bygglovet beviljades i april 2019 på Törnrosaområdet.

- Exploateringen är klar och nu håller de som köpt tomter på med sina byggplaner. På Törnrosa är åtta villatomter sålda eller reserverade och på Djurhult är det fem, berättar Conny Axelsson. På Törnrosa finns dessutom två radhustomter som är köpta av Smarta Hem som där planerar 30 stycken lägenheter.

Snäppet längre fram i tiden finns Udden i Hovmantorp där en markanvisningstävling just nu pågår. Där är saneringen av den gamla glasbrukstomten färdig och efter sommaren kommer det presenteras vilken entreprenör som får möjlighet att exploatera området med hyresrätter eller bostadsrätter.

- Vi har också nya detaljplaner på gång, säger Conny Axelsson. Det är kvarteret Bergsrådet i Lessebo samt kvarteren Vega och Tor i Hovmantorp där planerna kommer möjliggöra bostäder.

Summerar man de pågående och snart uppstartade projekten så närmar sig antalet nya bostäder 100. Det är en hög siffra för en kommun i Lessebos storlek. Samtidigt är det en tydligt prioriterad fråga i kommunen som satt målet att bli 10 000 invånare.

Senast uppdaterad: 29 maj 2019
Publicerad: 29 maj 2019 kl. 10.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se