Verksamhet för långsiktig utveckling

Varje dag, varje timme pågår verksamheten i Lessebo kommun. Nu finns årsredovisningen som berättar om vad som hände 2018 klar. Den beslutades av kommunfullmäktige i slutet på april.

- Det är viktigt för framtiden att se till helhetsperspektivet i en långsiktig hållbar utveckling. För att våra invånare skall se positivt på vår kommun måste det finnas inriktning på ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Altgård i årsredovisningens förord.

Kommunens verksamhet följs upp varje år. Målen om att Lessebo kommun ska vara en attraktiv plats att bo på, och att verksamheten ska hålla en hög kvalité är däremot långsiktiga. Verksamheterna i Lessebo kommun ska jobba efter målet att kommunen ska ha 10 000 invånare år 2025. Det är ett mål som beslutats i kommunens utvecklingsstrategi.

I årsredovisningen beskrivs verksamheterna och större händelser under året. TIll exempel bokslutet som slutade på ett underskott på 10,4 miljoner kronor. Lessebo kommun valde att lösa in en pensionsskuld som belastade resultatet negativt. Om inte pensionsskulden lösts in hade bokslutet slutat med 12,6 miljoner i överskott.

Senast uppdaterad: 13 maj 2019
Publicerad: 13 maj 2019 kl. 12.34

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se