Bli kontaktperson

Vill du bli kontaktperson inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning?

Som kontaktperson fungerar du som en medmänniska och ett personligt stöd i vardagen till en ung eller vuxen person. Du är någon att prata med, någon som hjälper till med sociala kontakter och följer med på fritidsaktiviteter. Du kan ansöka om att bli kontaktperson till barn och unga, vuxna och äldre.

Du behöver ingen särskild yrkeskompetens för att bli kontaktperson. Däremot krävs ett stort personligt engagemang och intresse för andra människor. Om du vill bli kontaktperson gör kommunen en utredning av din situation i form av en intervju och kontroll i olika register. Det gör vi för att bedöma om du passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en kontaktperson. Att vara kontaktperson är inget arbete med lön utan ett uppdrag med ett symboliskt månadsarvode.

Kontakta enhetschefen inom LSS via vår växel 0478-125 00 om du är du intresserad av att vara kontaktperson.

Senast uppdaterad: 3 maj 2019
Publicerad: 3 maj 2019 kl. 14.48

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se